ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η φυσιολογική διαμόρφωση του πτερυγίου του αυτιού έχει ορισμένα ανατομικά στοιχεία που αν λείπουν τότε παρουσιάζονται δυσμορφίες ορατές και ιδιαίτερα ενοχλητικές. Αν επί παραδείγματι λείπει η πτυχή στο εσωτερικό του πτερυγίου η ονομαζόμενη ανθέλικα, τότε το αυτί προέχει του κρανίου σε γωνία μεγαλύτερη των 30 μοιρών (που είναι το φυσιολογικό) και έχουμε αυτό που ονομάζονται πεταχτά αυτιά η αφιστάμενα ώτα. Λιγότερο συχνές είναι άλλες καταστάσεις που αλλοιώνουν την εικόνα του πτερυγίου όπως το lop ear (η κορυφή του αυτιού διπλώνει προς τα μέσα), cup ear (μικρό αυτί), shell ear (Μη διαμόρφωση της έλικας του αυτιού).

Τα πεταχτά αυτιά απασχολούν συνήθως παιδιά και εφήβους αλλά και ενηλίκους που τους ενδιαφέρει η εικόνα τους.

Η πλήρης διαμόρφωση του πτερυγίου γίνεται νωρίς γι’αυτό έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε την βλάβη και στην προσχολική ηλικία ώστε το παιδί πριν πάει στο σχολείο να μην νοιώσει τα πειράγματα των συνομηλίκων του. Η επέμβαση τότε γίνεται με γενική αναισθησία ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία.

Ο στόχος του χειρουργείου είναι να διαμορφώσουμε την πτυχή (ανθέλικα) που λείπει, με αποτέλεσμα το αυτί να πετάει. Ο χόνδρος είναι ένα υλικό που έχει μνήμη και έχει την τάση να επανέρχεται στην προηγούμενη θέση του, γι’αυτό η προσπάθεια στοχεύει να αδυνατίσουμε τον χόνδρο και να του χαλάσουμε την μνήμη. Με την διαμόρφωση της ανθέλικας το αυτί έρχεται στη σωστή θέση, προς τα πίσω. Μια επίσης συχνή αιτία που βλέπουμε στα πεταχτά αυτιά είναι και η υπετροφική κόγχη που επίσης πρέπει να διορθωθεί για ένα καλό αποτέλεσμα.

Η επέμβαση γίνεται από μια τομή πίσω από το αυτί και από εκεί γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί για την διόρθωση των προβλημάτων που αναφέραμε. Μπαίνουν κάποια εσωτερικά ράμματα στην σωστή θέση και σμιλεύεται ο χόνδρος στις περιοχές που χρειάζεται. Η τομή στο δέρμα ράβεται με ράμματα που απορροφούνται στα παιδιά. Τα αυτιά δένονται για μιά εβδομάδα, ώστε να προφυλάσονται κατά την διάρκεια του ύπνου. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.
Σχετικά με τον Ιατρό

Ο Χρήστος Παπαμανώλης γεννήθηκε στη Καστοριά το 1957.

Εισήλθε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το... (περισσότερα)

Search