ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το ιατρείο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Π. Πατρών Γερμανού 12. Στο χώρο του ιατρείου εκτελούνται προγραμματισμένα ραντεβού, λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και αλλαγές των ασθενών μετά το χειρουργείο. Λήψη ψηφιακών φωτογραφιών καθώς και προσομοίωση του χειρουργικού αποτελέσματος στον υπολογιστή είναι δυνατή σε ορισμένες επεμβάσεις όπως η ρινοπλαστική.