ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

Μετά από απώλεια βάρους ή λόγω γήρατος, η εσωτερική επιφάνεια των μηρών χαλαρώνει και το δέρμα περισεύει και ζαρώνει. Η εικόνα αυτή διορθώνεται με μια τομή στην μηροβουβωνική πτυχή από την οποία αφαιρείται το δέρμα και το λίπος που περισεύει. Η τομή είναι σε θέση που κρύβεται μέσα στην πτυχή του μηρού και καλύπτεται απο το μαγιώ.

Οι γλουτοί με τον χρόνο χάνουν τον όγκο τους και πέφτουν. Η κατάσταση διορθώνεται με μια τομή στην μεσογλουτιαία πτυχή που επεκτείνεται οριζόντια προς την οσφύ ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος.

Οι επεμβάσεις που αναφέρθηκαν πιό πάνω γίνονται με γενική αναισθησία και χρειάζονται μία ημερα νοσηλεία. Τα ράμματα αφαιρούνται στις δέκα ημέρες και ένας σφικτός κορσές εφαρμόζεται για ένα μήνα.